მინა პაკეტი

  • სარკის მინა პაკეტი
  • სარკის მინა პაკეტი

სარკის მინა პაკეტი არა მხოლოდ შესამჩნევად გარდაქმნის შენობის გარეგნობას, არამედ ხელს უწყობს ცხოვრების იმ კონფიდენციალურობის შენარჩუნებას, რომელიც მის კედლებს მიღმა გადის. ასეთი სარკისებული მინა პაკეტის ფანჯრები ეფექტურად აკავებენ მავნე ინფრაწითელ გამოსხივებას, არეგულირებენ ოთახში მიღებულ სითბოს რაოდენობას და, რაც მთავარია, სრულად აფერხებენ ბუნებრივი სინათლის შეღწევას შენობაში. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოღრუბლულ ამინდში.

    -5%
  • თერმო მინა პაკეტი

ენერგოდაზოგვა აღელვებს ყველას. და გასაკვირი არცაა, რადგან გაზის და ელექტროენერგიის ტარიფები უარყოფითად მოქმედებს ოჯახის ბიუჯეტზე. ენერგოდამზოგავი მინა პაკეტისის დაყენება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია კომუნალური გადასახადების დაზოგვისთვის.

  • დეკორატიული მინა პაკეტი
  • დეკორატიული მინა პაკეტი
  • დეკორატიული მინა პაკეტი

ვირტუალური ტიხრები დეკორატიული მინა პაკეტის განუყოფელი ნაწილებია. ესენი ასევე დეკორატიული საყრდენი ელემენტებია, რომლებიც ასახავენ მინის ტრადიციულ დიზაინს და მას ზედაპირულად ჰყოფს. ვირტუალური ტიხრების დაყენება ხორციელდება უშუალოდ ორმაგ მინა პაკეტზე, როგორც შიგნიდან, ისე გარედან, მიუხედავად იმისა, ეს პლასტიკური ფანჯარაა, თუ ხის

  • სტანდარტული  მინა პაკეტი

სტანდარტული ორმაგი მინა პაკეტი, რომლშიც გამოყენებულია გარე გამოწრთობილი მინა და შიდა დაბალი ემისიის ფენით. მინებს შორის სივრცე შევსებულია ინერტული აირით არგონით