-5%
  • თერმო მინა პაკეტი

თერმო მინა პაკეტი

ენერგოდაზოგვა აღელვებს ყველას. და გასაკვირი არცაა, რადგან გაზის და ელექტროენერგიის ტარიფები უარყოფითად მოქმედებს ოჯახის ბიუჯეტზე. ენერგოდამზოგავი მინა პაკეტისის დაყენება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია კომუნალური გადასახადების დაზოგვისთვის.ენერგოდამზოგავი მინა პაკეტისის მუშაობის პრინციპი ძალიან მარტივია: სპეციალური ფენა, რომელიც თვალისთვის უხილავი ვერცხლის იონების ნაწილაკებისგან შედგება, გადასმულია მინის გარე ზედაპირზე. ვერცხლის იონები ასრულებენ რეფლექტორის როლს: თერმული ენერგიის უმეტეს ნაწილს ინახავს ოთახში და აფერხებს სიაბოს გარეთ გასვლას. უნდა აღინიშნოს, რომ თერმო მინა პაკეტი ბევრად უფრო ეფექტურად მუშაობს იმ შემთხვევაში, თუ მინებს შორის მოთავსდება არგონის გაზი (სპეციალური უხილავი გაზი, რომელსაც აქვს მაღალი სითბოს გადაცემის უნართვისება). ამდაგვარი ენერგოდამზოგავი მინა პაკეტის ფანჯრები 50%-ით უფრო თბილია, ვიდრე ჩვეულებრივი ფანჯრები.
თერმო მინა პაკეტი

კომენტარები

    დაამატეთ კომენტარი