მწერებისგან დამცავი ბადე

  • მწერების დამცავი ბადე სლაიდი
  • მწერების დამცავი ბადე სლაიდი

მწერების დამცავი სლაიდ ბადე აივანის კარებზე ან ფანუარაზე პრაქტიკულია და კარგად იცავს შიდა გარემოს გარე გავლენებისგან. გამოიყენება როგორც მწერებისგან დასაცავად, ასევე ქუჩის ჭუჭყისგან. დამცავი სლაიდ ბადე შესანიშნავი დამცავი ბარიერია გარე არასასურველი კლიმატური გავლენებისგან

  • მწერების ბადე ანჯაბებით

მწერების ბადე ანჯაბებით აივნის კარზე ან ფანჯარაზე მისი სიმსუბუქისა და განსაკუთრებული სტრუქტურის გამო, ადვილი და პრაქტიკულია მოხმარებისთვის და კარგად იცვას როგორც მწერებისგან, ისე მტვერისგან

  • ჩასადგმელი მწერების ბადე

ჩასადგმელი მწერების ბადე ყველაზე გავრცელებული ბადეებია ფანჯრებისთვის. ჩარჩო შეიძლება იყოს პლასტიკური, მაგრამ ალუმინი უფრო გამძლეა და რთულ კლტმატურ პირობებში ყველაზე გრძელვადიანად გამძლეა. შესანიშნავად იცავს ზედმეტი მწერებისგან და ამავედროს კარგად ატარებს შუქს.