ჩვენგან შესაძლებელია ალუმინის ცივი პროფილის კარების შეკვეთა. მათ ცივი ეწოდებათ თერმო უღელის არქონობის გამო. გამოიყენება შიდა ოთახებს შორის გასასვლელ კარებებად. თერმო უღელის არქონობის გამო მათი შენობის გარეთ დაყენება მიზანშეწონილი არაა.გთავაზობთ ალუმინის ცივი პროფილის კარების დამზადებას და მონტაჟს, სტანდარტული და არასტანდარტული ზომებით უმოკლეს დროში. გავითვალისწინებთ ყველა თქვენს სურვილს