მაღალხარისხიანი, ეკოლოგიურად სუფთა პროფილებისგან დამზადებული პროდუქცია აბსოლუტურად იცავს შენობას წყლის შემოღწევისაგან, ქარისა და მტვრისაგან.