მწერების დამცავი სლაიდ ბადე აივანის კარებზე ან ფანუარაზე პრაქტიკულია და კარგად იცავს შიდა გარემოს გარე გავლენებისგან. გამოიყენება როგორც მწერებისგან დასაცავად, ასევე ქუჩის ჭუჭყისგან. დამცავი სლაიდ ბადე შესანიშნავი დამცავი ბარიერია გარე არასასურველი კლიმატური გავლენებისგან